Opći uvjeti poslovanja

Članak I.
Definicije pojmova

 1. Upravitelj internetske stranice (e-trgovine) je Garo & Co., s.r.o. sa sjedištem Bratislavská 64/76, 931 01 Šamorín.
 2. Prodavatelj je Garo & Co., s.r.o. sa sjedištem Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Slovakia.
 3. Dobavljač proizvoda i usluga ponuđenih u e-trgovini koku.hr je Garo & Co., s.r.o. Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Slovakia. .
 4. Kupac je svaki posjetitelj e-trgovine koji je putem e-trgovine kreirao obvezujuću narudžbu. U smislu Zakona, a posebno Zakona br. 102/2014, potrošač je fizička osoba koja pri sklapanju i ispunjenju potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti, zaposlenja ili zanimanja.
 5. E-trgovina je računalni sustav smješten na internetu s javnim pristupom, koji omogućuje naručivanje roba i usluga na daljinu putem elektroničkog uređaja.
 6. Roba ili usluga su svi proizvodi objavljeni na stranicama e-trgovine koji se mogu naručiti (imaju navedenu cijenu i ta cijena nije nula).
 7. Kupac u potpunosti prihvaća elektroničku komunikaciju, posebice putem e-trgovine, komunikaciju elektroničkom poštom kao i telefonsku komunikaciju, ukoliko je nedvojbeno da prodavatelj komunicira s kupcem ili osobom koju je on ovlastio.
 8. Na odnos između prodavatelja i kupca, koji je nastao na drugi način osim putem elektroničkih uređaja na daljinu i ne radi se o odnosu između pružatelja usluga informacijskog društva i primatelja usluga informacijskog društva, ovi opći uvjeti se primjenjuju samo u nužnoj mjeri, što odgovara zakonskim propisima i logičnom uređenju stvari, osim ako među njima nije bilo dogovoreno drugačije.
 9. Proglašavamo da je sva roba koju nudimo 100% originalna.
 10. Kupac obvezujućom narudžbom potvrđuje da prihvaća Uvjete poslovanja za isporuku robe objavljene od strane prodavatelja. Odnosi između kupca i prodavatelja uređeni su ovim uvjetima poslovanja koji su istovremeno obvezujući za obje strane.

Članak II.

Cijena

 1. Sve navedene cijene roba i usluga su konačne, uključujući PDV od 20%.
 2. Prodavatelj je vezan cijenom navedenom na stranici e-trgovine u trenutku kupnje.

Članak III.

Narudžba

 1. Narudžba se kreira potvrdom procesa narudžbe u e-trgovini odabirom robe ili usluge od strane kupca, uključujući potpuno ispunjavanje narudžbenice i slanje iste prodavatelju. Za ispravnu i urednu obradu narudžbe potrebno je ispuniti tražene podatke u narudžbi te odabrati mogućnosti dostave i plaćanja za naručenu robu ili uslugu.
 2. Slanjem narudžbe kupac pristaje na cijenu naručene robe i usluga. Poslana narudžba postaje obvezujuća za kupca, odnosno predstavlja prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora s prodavateljem.  
 3. Kupcu se nakon slanja narudžbe u e-trgovini automatski se generira i šalje informativni e-mail o tome da je prodavatelju bila predana narudžba kupaca iz e-trgovine na obradu.  Ovaj e-mail nije potvrda robe u smislu stavka 4. ovoga članka.
 4. Potvrdom narudžbe od strane prodavatelja sklapa se kupoprodajni ugovor koji se može mijenjati ili dopunjavati samo na temelju međusobnog dogovora između kupca i prodavatelja, osim ako zakonom ili drugim pravnim propisom nije određeno drugačije. Potvrda narudžbe od strane prodavatelja je elektronska poruka prodavatelja poslana na e-mail adresu kupca ili kratka SMS poruka poslana na broj mobitela kupca, koji je kupac naveo u svojoj narudžbi, s informacijom u kojoj mjeri je prihvaćanje narudžbe kupca nesporno. Elektronička poruka prodavatelja koja narudžbu kupca ne potvrđuje, odbija odnosno inače jasno ne prihvaća, je odbijanje narudžbe kupca.
 5. Ako prodavatelj nije u mogućnosti ispuniti narudžbu ili njezin dio u roku za obradu narudžbe uz maksimalne napore, iz razloga kao npr. da roba nije proizvedena, nije dostupna kod proizvođača ili u vanjskom skladištu dobavljača, proizvođač je izvršio tako ozbiljne promjene da je nemoguće izvršiti narudžbu ili iz razloga više sile prodavatelj može otkazati narudžbu, o čemu će kupca informirati e-mailom. Prodavatelj također ima pravo otkazati narudžbu ako je kupac u narudžbi naveo lažne ili zavaravajuće podatke koji se ne mogu provjeriti, primjerice netočan e-mail, telefonski kontakt ili netočna odnosno nepostojeća adresa. Ukoliko je kupac uplatio predujam, prodavatelj mu ga je dužan vratiti u roku od 14 dana.
 6. Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode!

 

Članak IV.

Uvjeti plaćanja

 1. Robu i usluge u e-trgovini možete platiti na sljedeće načine:
  1. plaćanje pouzećem (plaćate direktno kuriru tijekom preuzimanja robe)
  2. plaćanje gotovinom prilikom osobnog preuzimanja u Šamorínu – i Zasielkovna.sk
  3. Plaćanje karticom  - nakon kreiranja narudžbe preusmjereni ste na sigurni PayU pristupnik online plaćanja gdje unosite potrebne podatke. Ako je transakcija autorizirana, plaćanje će biti izvršeno odmah. Podržavamo sigurna plaćanja.
 2. Nadoplate za pojedine mogućnosti plaćanja navedene su u čl. VI. ovih općih uvjeta.
 3. Prodavač može kupcu ponuditi mogućnost popusta:
  1. popust na cijenu za registraciju u e-trgovini,
  2. popust na ponovnu kupnju,
  3. popust na temelju jednokratnog kupona za popust,
 4. Popusti se ne mogu kombinirati.

 

Članak V.

Uvjeti isporuke

 1. Prodavatelj je dužan poslati kupcu robu u roku od 30 dana od kreiranja narudžbe, osim ako nije dogovoreno drugačije ili ako za robu nije određen dulji rok isporuke.
 2. Ukoliko je roba na skladištu, otprema se prema kapacitetu u najkraćem mogućem roku.
 3. Ukoliko narudžba sadrži više roba i usluga, a neke od njih nema na skladištu, obavještavamo o tome kupca s mogućnosti djelomičnih isporuka.
 4. Mjesto u koje se roba isporučuje smatra se mjestom izvršenja.
 5. Prodavatelj vrši transport prema kupcu preko:
 • kurirske tvrtke GLS
 • putem usluge Zásielkovňa,

 

Članak VI.

Troškovi dostave, pakiranje i mogućnosti plaćanja

 1. DPD Hrvatska kurir kada je isporuka unutar 2 radna dana od slanja. :
  • Troškovi dostave za pošiljke preko usluge je 38 HRK.
  • plaćanje pouzećem i karticom unaprijed
  • Tvrtka DPD Hrvatska uvodi novu mogućnost plaćanja paketa pouzećem, putem prijenosnih terminala za plaćanje koji prihvaćaju i beskontaktne platne kartice.
 2. Gore navedene naknade vrijede za prijevoz na području Republike Hrvatske.
 3. Prodavatelj također može s kupcem dogovoriti drugačiji nego standardni (gore navedeni) postupak prilikom slanja robe ili usluga kao i cijene ovih usluga.
 4. Prodavatelj može kupcu poslati robu koja je odmah dostupna te isporučiti ostatak narudžbe dodatno u zakonskom roku, ali uz uvjet da se kupcu neće naplatiti dodatna poštarina, osim one koja je bila uključena u narudžbu.
 5. VRIJEME ISPORUKE - Vrijeme isporuke od 1 do 5 radnih dana. Ukoliko neke robe nema na skladištu, kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.  Vrijeme otpreme znači da će roba napustiti naše skladište u navedenom datumu. Rezultirajući rok isporuke tada ovisi o načinu transporta (DPD)

 

Članak VII.

Prijenos prava vlasništva

 1. Pravo vlasništva prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku preuzimanja stvari od prodavatelja ili prijevoznika.

Članak VIII.

Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

 1. Kupac ima pravo na odustajanje od naručene robe ili usluge u roku od 24 sata od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez naknade za otkazivanje robe koja se izrađuje po narudžbi, prema posebnim zahtjevima potrošača ili posebno za jednog potrošača.

 

Članak IX.

Pravo potrošača na vraćanje robe bez navođenja razloga i informacije za potrošače

 1. Potrošač ima na temelju Zakona br. 102/2014 o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama pojedinih zakona (u daljnjem tekstu: „Zakon“) prema odredbama § 7 i d. pravo na odustajanje od kupoprodajnog ugovora u roku od 14 kalendarskih dana od dana primitka robe, ako je prodavatelj ispunio obveze obavješćivanja prema ovom Zakonu, za druge slučajeve vrijedi st. 2 ili 3 Zakona Ako je predmet kupoprodajnog ugovora isporuka robe, potrošač ima pravo odustati od ugovora i prije isporuke robe.
 2. Međutim, vraćena roba mora biti netaknuta, prikladno zapakirana u originalnu ambalažu s netaknutom zaštitnom folijom i nekorištena. 
 3. Potrošač je dužan, ukoliko želi iskoristiti ovo pravo, dostaviti osobno pismenu izjavu o odustajanju od kupoprodajnog ugovora najkasnije zadnjeg dana navedenog roka na kontakt adresu prodavatelja tijekom njegovog radnog vremena ili istu dostaviti na poštanski prijevoz najkasnije u zadnji dan roka na adresu navedenu u kontaktima ili se takvo ostvarivanje prava može ostvariti i u obliku zapisa na drugom trajnom mediju. Potrošač je nakon obavijesti o odustajanju od ugovora dužan osobno poslati ili predati predmet ugovora od kojeg odustaje zajedno sa svom dokumentacijom - npr. originalom računa, uputama i drugom dokumentacijom za robu, koja mu je bila dostavljena zajedno s robom, ali najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja (§10 st. 1 Zakona). Preporučamo kupcima da izrade kopiju računa za vlastite potrebe te da robu pošalju preporučeno i kao osiguranu pošiljku. Za odustajanje od ugovora možete iskoristiti sljedeći obrazac: Odustajanje od kupoprodajnog ugovora, u kojem je potrebno unijeti minimalno podatke označene „*“ – zvjezdicom. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 4. Robu nam ne šaljite pouzećem, pošiljka neće biti prihvaćena.
 5. Upravitelj e-trgovine će vratiti uplaćenu naknadu za robu / uslugu uključujući i troškove prijevoza u smislu odredbe §9 st. 3) Zakona br. 102/2014 kao i troškove koji su dokazivo nastali zbog naručivanja robe u roku od 14 dana od dana dostave odustaje od ugovora, ali ne mora vratiti novac prije nego što mu je roba isporučena ili potrošač ne dokaže da roba je poslana, to ne vrijedi ako je prodavatelj predložio da sam preuzme robu.
 6. Troškove vraćanja robe snosi potrošač. 
 7. Pravo na odustajanje od ugovora ne odnosi se na robu i usluge definirane u §7 st. 6 slova a) do l) Zakona br. 102/2014. Z.z.
 8. Potrošač snosi svako umanjenje vrijednosti robe do kojeg je došlo njezinom uporabom koja prelazi okvir potreban za utvrđivanje funkcionalnosti i svojstava robe.

 

Članak X.

Prava i obveze ugovornih strana

 1. Prodavatelj i kupac smatraju se ugovornim stranama.
 2. Kupac je obvezan:
  1. preuzeti naručenu robu, (prodavatelj ima pravo na naknadu štete)
  2. platiti dogovorenu naknadu za preuzetu robu prodavatelju,
  3. provjeriti cjelovitost paketa ili i samu robu tijekom primanja.
 3. Prodavatelj je obvezan:
  1. dodati kupcu robu u traženoj kvaliteti, količini i po dogovorenoj cijeni,
  2. zajedno s robom ili dodatno poslati kupcu sve dokumente vezane uz robu, kao što su račun za robu, reklamacijski obrazac, upute za uporabu u kodificiranom obliku slovačkog jezika.
  3. ELEKTRONIČKI RAČUN - Dokaz o uplati narudžbe se kupcu izdaje u obliku elektroničkog računa. Ovaj si u svakom trenutku može preuzeti iz privitka e-maila. Elektronički račun je moguće zatražiti i putem e-mail adrese info@koku.hr

Članak XI.

Zaštita privatnosti

 1. Osobni podaci obrađuju se sukladno Zakonu br. 18/2018 o zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjen.
 2. Upravitelj ne pruža osobne podatke kupca trećoj strani, osim odabranoj prijevozničkoj tvrtki koja osigurava isporuku robe ili usluge, ili državnim institucijama u slučaju inspekcijskog nadzora, eventualno posredniku i to na temelju međusobnog ugovora sklopljenom u skladu sa Zakonom br. 18/2018.
 3. Upravitelj je dužan osigurati osobne podatke prije nego će biti dostupne neovlaštenim osobama, poduzimanjem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Također, svi zaposlenici upravitelja obvezni su poštivati ​​povjerljivost u vezi s osobnim podacima.
 4. Dotična osoba ima prava definirana u smislu odredbe § 19 i dalje. Zakona br. 18/2018 o zaštiti osobnih podataka u verziji izmjena koje su na snazi i to:
 1. pravo na informacije, koje je ispunjeno ovim sadržajem i uvjetima poslovanja,
 2. pravo tražiti pristup osobnim podacima dotične osobe - § 21. Zakona sastoji se u Vašem pravu zatražiti na koji način i u koje svrhe se Vaši podaci obrađuju, a taj zahtjev možete uputiti na kontakt e-mail.,
 3. pravo na ispravak osobnih podataka - § 22. Zakona Vam omogućuje ispravak osobnih podataka ako su zastarjeli,
 4. pravo na brisanje osobnih podataka - § 23. Zakona možete iskoristiti ako niste zainteresirani da upravitelj nastavi s obrađivanjem ​​osobnih podataka,
 5. pravo na ograničenje obrade osobnih podataka - § 24. Zakona, ako smatrate da su osobni podaci obrađeni suprotno zakonu,
 6. pravo prigovora na obradu osobnih podataka - § 27. Zakona,
 7. pravo na prenosivost osobnih podataka,
 8. pravo na podnošenje inicijative nadzornom tijelu u vezi s obrađenim osobnim podacima.
 9. Upravitelj od kupca prima sljedeće osobne podatke: titulu, ime, prezime, adresu, adresu za dostavu, podaci adrese naplate, broj telefona, e-mail adresu, , koje obrađuje u svrhu korektne obrade Vaše narudžbe. Ovi se osobni podaci čuvaju 10 godina u svrhe arhiviranja. U sklopu obrade narudžbe osobni se podaci obrađuju u svrhu izdavanja računa, izdavanja otpremnica, osiguranja transporta kao i knjigovodstva.
 10. Ove stranice bilježe vašu IP adresu, informacije o tome koliko vremena provodite pregledavajući te stranice i informacije o tome s kojih stranica k nam dolazite.  Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u vašem računalu, a  koriste se za mjerenje posjećenosti stranice i prilagodbu prikaza stranica, a zahvaljujući tim datotekama Vam možemo ponuditi bolji sadržaj. Stoga te datoteke smatramo našim legitimnim interesom. Neki kolačići su datoteke trećih strana, npr. Youtube, Google itd.
 11. Kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku ili postaviti njihovo prikupljanje izravno u postavkama internetskog preglednika. Ako želite odbiti prikupljanje kolačića, postavite to u svom internetskom pregledniku.
 12. Ukoliko je kupac pristao na obradu osobnih podataka u e-trgovini za potrebe e-mail marketinga, pristao je na slanje e-mail poruka na e-mail adresu za kontakt.
 13. Osobni podaci za potrebe e-mail marketinga u sklopu imena i prezimena, e-mail adrese su dodane na razdoblje od pet godina. Ovi osobni podaci nisu podijeljeni s trećim stranama.
 14. Kupac može svoju privolu opozvati u bilo kojem trenutku slanjem Opoziva s obradom osobnih podataka, a mi ih odmah obrišemo. Odjava je moguća i poništavanjem okvira u korisničkom računu korisnika (ako je kupac zatražio izradu korisničkog računa). Osobne podatke koje s nama podijelite više nećemo koristiti u svrhe e-mail marketinga.
 15. Vaše zadovoljstvo s kupnjom utvrđujemo putem e-mail upitnika u sklopu programa Provjereno od kupaca u koji je uključena i naša e-trgovina. Taj vam šaljemo svaki put kada kod nas kupujete, osim ako to nije u skladu s § § 62 Zakona br. 351/2011 o elektroničkim komunikacijama, kako je izmijenjen odbijamo slanje elektroničke pošte u svrhe direktnog marketinga. Osobne podatke obrađujemo u svrhu slanja upitnika u okviru programa Provjereno od kupaca na temelju našeg legitimnog interesa koji se sastoji u utvrđivanju Vašeg zadovoljstva s kupnjom kod nas. Za slanje upitnika, ocjenu vaših povratnih informacija i analizu naše tržišne pozicije koristimo posrednika u obradi, kojim je upravitelj portala Heureka.sk, kojemu u tim svrhama možemo prenijeti podatke o kupljenoj robi i vašoj e-mail adresi. Prilikom slanja upitnika e-mailom, vaši se osobni podaci ne prenose trećoj strani za njezine vlastite potrebe. U bilo kojem trenutku možete se usprotiviti slanju upitnika e-mailom u sklopu programa Provjereno od kupaca tako da odbijete daljnje upitnike koristeći poveznicu u e-mailu s upitnikom. U slučaju vašeg prigovora vam nećemo dalje slati upitnik.

 

Članak XII.

Naknada štete u slučaju nepreuzimanja robe

 1. Prodavatelj ima pravo na naknadu štete (prema par. § 420 i dalje. Građanskog zakonika), u slučaju da je kupac naručio robu koju nije otkazao ili nije odstupio od ugovora te ujedno nije preuzeo robu od prijevoznika ili na zahtjev prodavatelja, u slučaju odabira osobnog preuzimanja, nije preuzeo robu u navedenom roku za preuzimanje. Ovakvim postupanjem je kupac prekršio svoju obvezu iz čl. X točka 2. slovo a), prema kojoj je kupac dužan preuzeti naručenu robu. 
 2. Prilikom utvrđivanja visine štete, prodavatelj prvenstveno uzima u obzir troškove prijevoza i pripadajućih naknada u slučaju slanja robe, troškove vezane uz pakiranje, otpremu i administraciju narudžbe kao i sve ostale troškove koji su mu nastali provedbom predmetne narudžbe, a ujedno ima pravo naplatiti izmaklu dobit. 
 3. Prodavatelj ima pravo ne ostvariti pravo na naknadu štete ili to pravo ostvariti samo djelomično. 

 

Uvjeti reklamacije internetske trgovine (e-trgovine)

sastavni dio općih uvjeta

 

 1. Reklamacija je moguća samo na robu koja je kupljena od prodavatelja i koja je u vlasništvu potrošača.
 2. Ukoliko je kupac potrošač (fizička osoba koja ne djeluje u okviru svoje djelatnosti, zaposlenja ili zanimanja) jamstvo na svu ponuđenu robu vrijedi 24 mjeseca, osim ako uz robu nije navedeno drugačije i postupak se provodi sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Građanskom zakoniku i ovim uvjetima reklamacije. Ukoliko je kupac naručio rabljeni artikl i kupac je o tome obaviješten, jamstveni rok je 12 mjeseci. Ukoliko kupac nije potrošač, postupa se prema odredbama Trgovačkog zakonika, a jamstveni rok je 1 godina, i na te reklamacije se ne odnose ovi reklamacijski uvjeti.
 3. Jamstveni rok počinje danom primitka robe od prijevoznika ili direktno od prodavatelja ako robu preuzima kupac osobno, na dan njezinog primitka.
 4. Kupac je obvezan podnijeti reklamaciju prodavatelju odmah nakon što otkrije nedostatak.
 5. Odgovornost za nedostatke ne odnosi se na: - ako su nastali u vezi s normalnim trošenjem,

 6. - ako su izvršene intervencije, preinake ili popravke bez sudjelovanja prodavatelja, ili suprotno njegovim uputama,

 7. - ako je roba korištena suprotno uputama ili u svrhe kojima ne udovoljavaju tehnički parametri ili za koje nije namijenjena ili zbog zanemarivanja brige o robi

 8. - ako su uzrokovani radom u neprikladnom okruženju i oštećenjem nestručnim rukovanjem

 9. - ako su nastali nestručnim zahvatom ili promjenom parametara.
  - ako je roba oštećena nepravilnom manipulacijom, nestručnim nepažljivim rukovanjem, prekomjernim opterećenjem, mehaničkim oštećenjem ili istrošenošću ili nepropisnim skladištenjem kod kupca,

 10. - ako su nedostatci nastali nestručnom elektrotehničkom intervencijom, prenaponom u mreži ili djelovanjem elektrostatičkog pražnjenja

 11. - ako su nedostaci nastali kao posljedica drugih okolnosti na koje prodavatelj nije mogao utjecati (posebice slučajevi "više sile", djelovanje korozije, agresivne vode, neprikladnog tretmana i drugo).
 12. - kvarovi uzrokovani nestandardnom uporabom

 13. - nepravilna uporaba proizvoda

 14. - nepravilno skladištenje
  • kvar je nastao mehaničkim oštećenjem proizvoda od strane kupca,
  • pogrešnim rukovanjem proizvodom, na način koji nije naveden u uputama za uporabu,
  • korištenjem robe u uvjetima koji ne odgovaraju svojom vlažnosti, kemijskim i mehaničkim utjecajima prirodnog okruženja robe prema uputama,
  • zanemarivanjem brige i održavanja robe,
  • oštećenje robe zbog prekomjernog opterećenja,
  • korištenjem robe protivno uvjetima navedenim u dokumentaciji, općim načelima, tehničkim standardima ili sigurnosnim propisima ili drugim kršenjem jamstvenih uvjeta.
 15. Iz odgovornosti za nedostatke isključeni su i nedostaci uzrokovani elementarnom nepogodom.
 16. Odgovornost za nedostatke također se ne odnosi na normalno istrošenje robe (ili njezinih dijelova) uzrokovano uporabom robe. Nedostatkom se ne može smatrati, kao što već proizlazi iz prirode stvari, njezin minimalni rok trajanja ili rok potrošnje koji se može ograničiti na kraće vrijeme. Minimalni rok trajanja, rok valjanosti, rok potrošnje ili sličan rok naznačen je na robi ako roba podliježe takvom označavanju.
 17. Reklamirana roba mora biti poslana na našu dolje navedenu adresu, ali ne pouzećem, ili osobno dostavljena na adresu kontakta. Robu je potrebno prikladno zapakirati kako ne bi došlo do oštećenja robe tijekom transporta, a preporučamo slanje robe preporučenom pošiljkom ili kao osiguranu pošiljku. Uz robu je potrebno priložiti kopiju dokaza o kupnji (račun) i opis nedostatka ili preporučamo priložiti ispunjen  Obrazac za reklamaciju zajedno s dokazom o kupnji (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Prikladno je poslati reklamaciju pisanim putem (poštom) ili osobno.
 18. Prodavatelj potvrđuje primitak reklamacije i izdaje kupcu potvrdu o primjeni reklamacije robe u odgovarajućem obliku. Danom primjene reklamacije smatra se dan njezine dostave prodavatelju. Ukoliko potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora biti dostavljena bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije zajedno s dokazom o rješavanju reklamacije. Potvrda o rješavanju reklamacije će biti poslana u pisanom obliku.
 19. Prodavatelj je obvezan odmah odrediti način rješavanja reklamacije, a u složenim slučajevima u roku od 3 dana od dana primjene reklamacije. U opravdanim slučajevima, posebice ako je potrebna složena tehnička procjena robe, najkasnije u roku od 30 dana od dana primjene reklamacije. Nakon utvrđivanja načina obrade reklamacije, prodavatelj će reklamaciju obraditi odmah, u opravdanim slučajevima je moguće obraditi reklamaciju i naknadno. Međutim, obrada zahtjeva ne smije trajati duže od 30 dana od dana primjene reklamacije. Nakon isteka roka od 30 dana za obradu reklamacije, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i bit će mu vraćen cjelokupni iznos robe ili ima pravo zamijeniti robu za novu .
 20. Prava kupca prilikom prijave reklamacije:
  • ako se radi o nedostatku koji može biti uklonjen, kupac ima pravo na uklanjanje koje je besplatno, na vrijeme i uredno, a ovaj nedostatak mora biti uklonjen bez nepotrebnog odgađanja,
  • umjesto uklanjanja nedostatka, može kupac zahtijevati zamjenu stvari, ili se nedostatak odnosi samo na dio stvari, zamjenu dijela ako to ne uzrokuje nerazmjerne troškove za prodavatelja s obzirom na cijenu robe ili ozbiljnost oštećenja,
  • umjesto uklanjanja nedostatka, prodavatelj može neispravnu stvar zamijeniti za stvar bez nedostatka, ako to ne uzrokuje veće poteškoće za kupca,
  • ukoliko se radi o nedostatku koji se ne može ukloniti i onemogućuje pravilno korištenje artikla, kupac ima pravo zamijeniti artikl ili odustati od ugovora. Kupac ima isto pravo u slučaju da se nedostaci mogu ukloniti, ali kupac ne može pravilno koristiti stvar zbog ponovnog pojavljivanja nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka,
  • ako postoje drugi nedostaci koji se ne mogu ukloniti, kupac ima pravo na razuman popust s cijene artikla.
 21. Reklamacija se smatra riješenom ako je reklamacijski postupak završen isporukom reklamirane robe, njezinom zamjenom ili povratom kupoprodajne cijene robe, pisanim pozivom za preuzimanje naknade ili opravdanim odbijanjem. O rezultatu postupka reklamacije je potrošač obaviješten u zakonskom roku. 
 22. Neoštećenost robe, odnosno cjelovitost pakiranja (prema uputama prilikom preuzimanja robe) potrebno je provjeriti tijekom preuzimanja robe jer se roba može oštetiti tijekom transporta. Preporučamo kupcima da robu otvore i pregledaju u prisustvu prijevoznika. Svojim potpisom kuriru izjavljujete da je pakiranje neoštećeno.
 23. Ovi uvjeti reklamacije sastavni su dio općih uvjeta te prodavatelj zadržava pravo izmjene istih u bilo kojem trenutku, čak i bez prethodne obavijesti prodavatelja.

Postupak tijekom reklamacije:

 1. obavijestite nas o reklamaciji telefonom, e-mailom ili pismeno
 2. odmah ćemo Vam pružiti informacije o mogućnosti besplatnog vraćanja robe tvrtkom Zásielkovňa
 3. u pošiljci navedite razlog reklamacije, svoju adresu i dokaz o kupnji reklamirane robe u našoj trgovini /račun/.
 4. pošiljatelj je dužan pakirati Pošiljku u čvrstu i prikladnu ambalažu te ujedno dovoljno ojačati i ispuniti unutrašnjost Pošiljke, u tolikoj mjeri da se ne ošteti tijekom kumulativnog transporta, skladištenja

 1. i manipulacije s njom. Unutarnje punjenje bi trebao učvrstiti pošiljku i zaštititi je od udaraca (ispuna s mjehurićima, zračnim jastucima, polisitrenom...).

  Napominjemo da ukoliko se odlučite poslati paket običnom poštom, troškove poštarine ne nadoknađujemo
  U slučaju opravdane reklamacije, tvrtka plaća poštarinu prilikom slanja robe natrag kupcu.

 

! Upozorenje: Vraćena roba ne smije biti rabljena, oštećena ili na drugi način obezvrijeđena. Molimo vas, robu šaljite preporučenu i osiguranu jer ne odgovaramo za njezin eventualni gubitak na putu k nama. Ne prihvaćamo pošiljke pouzećem. Ako je roba oštećena ili rabljena, povrat novca može biti odbijen. Ako je roba već raspakirana i rabljena, ne može se vratiti iz higijenskih razloga. U slučaju da potrošač naručenu robu vrati oštećenu, djelomično potrošenu ili u stanju koje ne odgovara stanju u kojem je poslana od strane prodavatelja, potvrđuje da prodavatelj ima pravo nadoknaditi nastalu štetu iz iznosa koji je kupac platio za naručenu robu ili Vam može biti odbijen povrat novca .

 

Članak XIII.

Završne odredbe

 1. Prodavatelj zadržava pravo izmjene i dopune ovih općih uvjeta i bez prethodne obavijesti kupca. U slučaju promjene Općih uvjeta poslovanja ili uvjeta reklamacije, cjelokupni proces kupnje vodi se prema onim Općim uvjetima koji su bili važeći u trenutku slanja narudžbe od strane kupca, a dostupni su na web stranici prodavatelja.
 2. Uvjeti reklamacije također su sastavni dio ovih općih uvjeta.
 3. Kupac je slanjem narudžbe pročitao opće uvjete poslovanja kao i uvjete reklamacije.
 4. Ovi uvjeti izrađeni su u sklopu projekta certifikacije e-trgovine nakupujbezpecne.sk
 5. Ovi opći uvjeti i uvjeti reklamacije dostupni su kupcima u sjedištu tvrtke na uvid, i objavljeni su na web stranici e-trgovine.
 6. Ukoliko potrošač nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj obradio njegovu reklamaciju ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava, ima mogućnost obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za ispravak. Ako prodavatelj negativno odgovori na zahtjev za ispravak ili na njega ne odgovori u roku od 30 dana od dana slanja, potrošač ima, u skladu sa § 12 Zakona br. 391/2015 o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i o izmjenama i dopunama pojedinih zakona, pravo na podnošenje prijedloga za pokretanje alternativnog rješavanja svog spora. Nadležni subjekt za alternativno rješavanje potrošačkih sporova s ​​operaterom e-trgovine je Slovačka trgovačka inspekcija (www.soi.sk) ili druga relevantna ovlaštena pravna osoba upisana na popis subjekata za alternativno rješavanje sporova koji vodi Ministarstvo gospodarstva Republike Slovačke (https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), dok potrošač ima pravo izabrati kojem će se od navedenih subjekata alternativnog rješavanja potrošačkih sporova obratiti. Potrošač može u isto vrijeme na podavanje prijedloga za alterntivno rješenje svojeg spora koristiti online platformu za rješavanje sporova, koja je dostupna nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacije o naknadama za prijedlog može potrošač pronaći na web stranici određenog tijela za alternativno rješavanje sporova.
 7. Na odnose koji nisu drukčije određeni ovim općim uvjetima kao i njihovim neodvojivim dijelovima (prilozima) primjenjuju se odgovarajuće odredbe, prvenstveno Zakon br. 40/1964, Zakon br. 250/2007, Zakon br. 102/2014, Zakon br. 18/2018, Zakon br. 22/2004 kao i Zakon br. 513/1991.
 8. U slučaju sklapanja drugog ugovora s kupcem s drugačijim uvjetima, imaju uvjeti navedeni u ugovoru prednost pred općim uvjetima.
 9. Ovi Opći uvjeti sa svojim sastavnim dijelovima stupaju na snagu 1. veljače 2020. godine.

 

AKO ROBA NIJE DOSTUPNA

Ukoliko ste narudžbu nakon izrade platili bankovnim transferom, a mi nemamo robu na skladištu, novac će vam biti vraćen na račun s kojeg smo primili uplatu u roku od 10 radnih dana.

VLASNIŠTVO ROBE

Roba do plaćanja pošiljke ostaje u vlasništvu tvrtke  

Garo & Co., s.r.o.
Sjedište Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Slovakia
Registracijski broj: 47934841
PIB: SK2024159324
tel: +385 21 784 0276

info@koku.hr